DSC 0202

 

Wspominaliśmy na początku bieżącego roku na łamach naszego gminnego biuletynu o naszym zamiarze upamiętnienia wybitnego inowłodzianina, p. Józefa Pruskiego.

Gwoli przypomnienia sylwetki bohatera wypada tylko wspomnieć, że był podoficerem zawodowym – plutonowym w elitarnym 7 Pułku Ułanów Lubelskich, przeszedł z tym pułkiem cały szlak bojowy 1939r, następnie służył i walczył w oddziale  mjr HUBALA, po jego likwidacji działał w konspiracji warszawskiej i skierniewickiej ZWZ – AK, zaś po wojnie ukończył Szkołę Oficerską Broni Pancernej i przez krótki czas był oficerem zawodowym (w stopniu chorążego). Po demobilizacji włączył się w odbudowę kraju, aktywnie pracując i działając społecznie w Skierniewicach, gdzie osiadł i założył rodzinę.

W dniu 24 września br. o godzinie 15,00 na zamku w Inowłodzu odbyło się uroczyste otwarcie ekspozycji, poświęconej naszemu bohaterowi.

Było to możliwe dzięki zgodnemu współdziałaniu kilku osób, które zaangażowały swoje siły i środki, aby ekspozycja mogła powstać.

Przede wszystkim – kluczowe było działanie pułkownika w st. spoczynku Mariana Zacha, znanego historyka, kolekcjonera, Kustosza Miejsc Pamięci, Chwały i Sławy Oręża Polskiego, który ufundował wszystkie odznaczenia i odznaki, przysługujące p. Pruskiemu (za wyjątkiem Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI). Kolejny zasłużony dla sprawy, to ppłk dypl. Piotr Wrona, dowódca 7 Batalionu 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckiej, którego wysiłkom zawdzięczamy kompletny mundur ułański przepisowy dla kawalerii II Rzeczpospolitej, podobnie, jak i honorową, symboliczną asystę dwóch plutonowych z Brygady przy manekinie. Resztę, znaczącą wprawdzie, ale nie decydującą udało się nam skompletować siłami własnymi naszego Towarzystwa, w tym manekin z postumentem i gablotę naścienną. Gwoli prawdy historycznej podkreślić musimy, iż pewien wkład w ufundowanie Orderu VIRTUTI MILITARI wniósł p. Marek Byczkowski, przedsiębiorca ze Spały, za co mu serdecznie dziękujemy. Oprawę i słodki poczęstunek zawdzięczamy dyrektorce Gminnego Centrum Kultury, nieocenionej Pani Agnieszce Ciołak.

W uroczystości wzięła udział córka naszego bohatera, p. Krystyna Wójcikowska z synem i jego rodziną, którzy przyjechali ze Skierniewic. Przybyli także nasi przyjaciele z Radomia: dyrektorka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. mjr HUBALA p. Beta Jasek wraz ze swoją zastępczynią p. Justyną Bujek i najlepszym w Polsce znawcą historii Oddziału HUBALA, znanym dziennikarzem i historykiem radomskiem, Jackiem Lombarskim. Gościliśmy także osoby z terenu naszej gminy, wyróżniające się znaczącym dorobkiem kulturalnym i artystycznym (p. Randia Filutowska, p. Aleksander Dutkiewicz).

Niezwykle nas ucieszyła liczna asysta wojskowa z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Jej obecność nadała znaczącą rangę całej uroczystości. Jesteśmy za to wdzięczni i mamy nadzieję, że w ten sposób zapoczątkowane współdziałanie będzie kontynuowane.

Istotna, w naszej opinii, szczególnie z edukacyjnego punktu widzenia była obecność dzieci i młodzieży z klas starszych miejscowej szkoły wraz z gronem pedagodicznym (Pani dyrektor Jolanto i Pani dyrektor Moniko – serdecznie dziękujemy)

Uroczystego otwarcia ekspozycji dokonali:

Panie Krystyna Wójcikowska i Agnieszka Ciołak;

Wójt naszej Gminy, p. Bogdan Kącki

Panowie płk Marian Zach i ppłk dypl. Piotr Wrona

Dziękujemy Wam wszystkim z całego serca, ja zaś, dodatkowo, dziękuję moim przyjaciołom, członkom Towarzystwa Fortyfikacyjnego LINIA PILICY (kol. kol. Marian Głąbiński, Ryszard Goska, Zbyszek Cichawa, Grzegorz Mikucki oraz Bogdan Monik. Bez ich aktywności i wysiłku stworzenie ekspozycji byłoby po prostu niemożliwe.

Pozdrawiam serdecznie

Marcin Szymański

Foto: P. Gawin

dsc_0177
dsc_0177 dsc_0177
dsc_0180
dsc_0180 dsc_0180
dsc_0181
dsc_0181 dsc_0181
dsc_0182
dsc_0182 dsc_0182
dsc_0187
dsc_0187 dsc_0187
dsc_0188
dsc_0188 dsc_0188
dsc_0189
dsc_0189 dsc_0189
dsc_0191
dsc_0191 dsc_0191
dsc_0197
dsc_0197 dsc_0197
dsc_0198
dsc_0198 dsc_0198
dsc_0202
dsc_0202 dsc_0202
dsc_0204
dsc_0204 dsc_0204
dsc_0211
dsc_0211 dsc_0211
dsc_0218
dsc_0218 dsc_0218