Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury
w Warszawie w ramach programu „EtnoPolska 2019” na zadanie pn. „Wspieranie folkloru- doposażenie zespołu Brzustowianie”.

Wartość ogólna zadania: 12.830,00 zł

Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie: 10.000,00 zł

W ramach programu pn. Wsparcie folkloru - doposażenie zespołu "Brzustowianie" przewiduje się uzupełnienie strojów ludowych lokalnego zespołu "Brzustowianie", który poprzez swą działalność kultywuje tradycje lokalne i regionalne. "Brzustowianie" prezentują prawdziwy folklor, tradycyjne obrzędy, zapomniane pieśni, przyśpiewki oraz tańce ludowe regionu. Nawiązuję do dorobku kulturowego poprzednich pokoleń a tym samym do wzmocnienia tożsamości kulturowej. Zakupione w ramach projektu elementy strojów wzorowane będą na tradycyjnych strojach ludowych regionu opoczyńskiego i wykonane z oryginalnych materiałów, co jest bardzo istotne dla podkreślenia tradycji. Wyroby posiadają atesty Krajowej Komisji Artystyczno Etnograficznej przy Fundacji Cepelia.

 

NCK EtnoPolska 2019 mono