W dniu 31.07.2019 r. zakończono realizację inwestycji polegającej na zagospodarowaniu obszaru wokół PSP w Inowłodzu. W ramach przedsięwzięcia wykonano m.in. ogrodzenie terenu, utwardzenie nawierzchni, nasadzenie drzew i krzewów, trawniki oraz wyposażenie obszaru w elementy małej architektury.

Prace związane z inwestycją realizowane były przez 3 firmy: firma „DRO-MAR” Marcin Dróżdż – utwardzenie terenu, firma „FISCHER” Bogdan Rybak - budowa ogrodzenia, F.H.U Paweł Zięba – zieleń, mała architektura.

Celem operacji jest poprawa poziomu jakości życia mieszkańców miejscowości Inowłódz oraz zaspokojenie ich potrzeb społecznych poprzez zagospodarowanie terenu wokół PSP w Inowłodzu. Zrealizowana inwestycja wpłynęła na rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawę atrakcyjności turystycznej wsi Inowłódz

Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 959 924,29 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tekst: Angelika Pacholczyk, Foto: Marek Iskierka

0001 43

 

20190902_130531
20190902_130531 20190902_130531
20190902_130551
20190902_130551 20190902_130551
20190902_130622
20190902_130622 20190902_130622
20190902_130632
20190902_130632 20190902_130632
20190902_130700
20190902_130700 20190902_130700
20190902_130714
20190902_130714 20190902_130714
20190902_130752
20190902_130752 20190902_130752
20190902_130857
20190902_130857 20190902_130857
20190902_130911
20190902_130911 20190902_130911
20190902_131043
20190902_131043 20190902_131043
20190902_131109
20190902_131109 20190902_131109
20190902_131218
20190902_131218 20190902_131218
20190902_131326
20190902_131326 20190902_131326
20190902_131414
20190902_131414 20190902_131414
20190902_131443
20190902_131443 20190902_131443