W dniu 11 maja 2019 roku w Inowłodzu na nadpilicznych błoniach (teren byłego OSiR-u) odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. W zawodach uczestniczyły jednostki z OSP Brzustów, OSP Inowłódz, OSP Królowa Wola oraz OSP Liciążna. Zgodnie z regulaminem zawody odbyły się w dwóch dyscyplinach: bieg sztafetowy i ćwiczenie bojowe. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

W kategorii generalnej zawodów klasyfikacja przedstawia się następująco:

- pierwsze miejsce OSP Brzustów

- drugie miejsce; OSP Liciążna;

- trzecie miejsce; OSP Inowłódz

- czwarte miejsce OSP Królowa Wola.

Wszystkie drużyny otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Inowłódz

Po części oficjalnej wszystkie drużyny wzięły udział w konkursie „przeciągania liny”. Pierwsze miejsce zdobyli strażacy z OSP Brzustów.

Dziękujemy Komendantowi PSP Tomaszów Mazowieckim za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Gminnych Zawodów Sportowo Pożarniczych.

Zwycięska drużyna weźmie udział w Powiatowych zawodach.

dsc_0086
dsc_0086 dsc_0086
dsc_0091
dsc_0091 dsc_0091
dsc_0094
dsc_0094 dsc_0094
dsc_0098
dsc_0098 dsc_0098
dsc_0103
dsc_0103 dsc_0103
dsc_0106
dsc_0106 dsc_0106
dsc_0108
dsc_0108 dsc_0108
dsc_0111
dsc_0111 dsc_0111
dsc_0112
dsc_0112 dsc_0112
dsc_0113
dsc_0113 dsc_0113
dsc_0114
dsc_0114 dsc_0114
dsc_0116
dsc_0116 dsc_0116
dsc_0120
dsc_0120 dsc_0120
dsc_0121
dsc_0121 dsc_0121
dsc_0139
dsc_0139 dsc_0139
dsc_0146
dsc_0146 dsc_0146
dsc_0149
dsc_0149 dsc_0149
dsc_0151
dsc_0151 dsc_0151
dsc_0155
dsc_0155 dsc_0155
dsc_0159
dsc_0159 dsc_0159
dsc_0162
dsc_0162 dsc_0162
dsc_0167
dsc_0167 dsc_0167
dsc_0168
dsc_0168 dsc_0168
dsc_0171
dsc_0171 dsc_0171
dsc_0174
dsc_0174 dsc_0174
dsc_0181
dsc_0181 dsc_0181
dsc_0190
dsc_0190 dsc_0190
dsc_0196
dsc_0196 dsc_0196
dsc_0201
dsc_0201 dsc_0201
dsc_0209
dsc_0209 dsc_0209
dsc_0212
dsc_0212 dsc_0212
dsc_0213
dsc_0213 dsc_0213
dsc_0229
dsc_0229 dsc_0229
dsc_0247
dsc_0247 dsc_0247
dsc_0249
dsc_0249 dsc_0249
dsc_0254
dsc_0254 dsc_0254
dsc_0261
dsc_0261 dsc_0261
dsc_0262
dsc_0262 dsc_0262
dsc_0273
dsc_0273 dsc_0273
dsc_0275
dsc_0275 dsc_0275
dsc_0280
dsc_0280 dsc_0280
dsc_0286
dsc_0286 dsc_0286
dsc_0288
dsc_0288 dsc_0288
dsc_0294
dsc_0294 dsc_0294
dsc_0300
dsc_0300 dsc_0300
dsc_0306
dsc_0306 dsc_0306
dsc_0308
dsc_0308 dsc_0308
dsc_0317
dsc_0317 dsc_0317
dsc_0322
dsc_0322 dsc_0322
dsc_0330
dsc_0330 dsc_0330