Jazda w lesie jest dozwolona tylko drogami publicznymi lub takimi, które są oznaczone, jako dostępne dla ruchu pojazdów silnikowych. Poza tymi drogami wjazd do lasu jest zakazany. Obowiązuje nas w tym przypadku ustawa o lasach. Ten sam zapis ogranicza możliwość wjazdu do lasu także motorowerami, co oznacza, że gdy posiadamy mniejszy typ quada, który nie został zarejestrowany, jako samochód, również do zakazu musimy się zastosować. Kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny za wjazd, a nawet sam postój takiego pojazdu. Kierowca quada może liczyć się z otrzymaniem kary nawet w wysokości 1000 zł. Jeżeli chcemy mieć pewność, czy droga, którą chcielibyśmy się poruszać, jest dostępna dla pojazdów silnikowych, skontaktujmy się z nadleśnictwem z naszego regionu. Zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, „kto (…) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową – podlega karze aresztu albo grzywny”

Zakaz wjazdu do parków krajobrazowych

Kto narusza zakazy obowiązujące w parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, obszarach Natura 2000 – podlega karze aresztu albo grzywny. Jeżeli zostanie stwierdzone wykroczenie w tych miejscach, można liczyć się nawet z utratą quada, co określa art. 129 ustawy o ochronie przyrody. Jeżeli ponadto straż stwierdzi zniszczenia terenu, po którym przejechaliśmy, będziemy zobowiązani do naprawienia szkód na swój koszt lub wpłaty 10 000 złotych na rzecz organizacji zajmującej się ochroną przyrody lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.

 

Quadem przez pola

Drogi polne mogą być drogami publicznymi lub drogami prywatnymi przynależącymi do konkretnych działek. Pamiętajmy, że jeżeli nasz quad nie został zarejestrowany, nie możemy poruszać się po drogach publicznych, także wtedy, gdy są to drogi polne lub leśne. Jest on pojazdem nie dopuszczonym do ruchu. Policja ma prawo zamówić lawetę, a koszty holowania będziemy musieli pokryć z własnych środków. Jeżeli zdecydujemy się urządzić szybką jazdę po drogach, które są prywatne, możemy liczyć się z możliwością wezwania policji przez właściciela drogi.