GMINNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

W dniu 9 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Ignacego Mościckiego w Królowej Woli odbyły się Gminne Eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W turnieju udział wzięły trzy szkoły podstawowe z naszej Gminy.

Zwycięzcą Turnieju została 3 –osobowa drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Mościckiego w Królowej Woli. Drugie miejsce przypadło dla Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Juliana Tuwima w Inowłodzu, natomiast 3 miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzustowie. Drużyny szkolne otrzymały dyplomy, a każdy z uczestników został nagrodzony indywidualnymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Wójta Gminy Inowłódz.

Nasi laureaci będą reprezentować Gminę Inowłódz w Powiatowych Eliminacjach Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które odbędą się w kwietniu 2019 r.

Na uwagę zasługuje fakt, że Eliminacje Gminne przebiegły sprawnie, za co dziękujemy
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Królowej Woli i wszystkim opiekunom.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

dsc00085
dsc00085 dsc00085
dsc00089
dsc00089 dsc00089
dsc00094
dsc00094 dsc00094
dsc00098
dsc00098 dsc00098
dsc00099
dsc00099 dsc00099
dsc00101
dsc00101 dsc00101
dsc00103
dsc00103 dsc00103
dsc00109
dsc00109 dsc00109
dsc00110
dsc00110 dsc00110
dsc00114
dsc00114 dsc00114
dsc00117
dsc00117 dsc00117
dsc00121
dsc00121 dsc00121
dsc00126
dsc00126 dsc00126
dsc00128
dsc00128 dsc00128