5 marca 2019 r. w Gminie Rokiciny odbyły się XII Powiatowe Ostatki. Głównymi organizatorami wydarzenia byli Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Wójt Gminy Rokiciny, Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach oraz Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Rokiciny.
Celem imprezy było m.in. podtrzymanie tradycji i zwyczajów naszych przodków, promocja powiatu tomaszowskiego oraz integracja mieszkańców powiatu. 
Zespoły biorące udział w XII Powiatowych Ostatkach zebrali się w sali widowiskowej OSP w Łaznowie gdzie zaprezentowały w wybrany przez siebie sposób tradycję ostatkową. 
Gminę Inowłódz reprezentował Zespół Ludowy "Brzustowianie" przedstawili oni scenkę pt. "Korowód zapustników" dzięki której zdobyli I miejscę. Nasz zespół wspierał Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan Kącki. 
 IMG 0871IMG 0873IMG 0900

IMG 0875