9 lutego 2019 r. przypada 75 rocznica rozstrzelania w „Molkowym Rowie” przez hitlerowców 30 mężczyzn – mieszkańców Inowłodza i okolic w odwecie za zabicie przez ruch oporu 3 żandarmów.

8 lutego przy tablicy pamiątkowej znajdującej się w parku w centrum Inowłodza delegacja na czele z Wójtem Gminy Bogdanem Kąckim złożyła kwiaty i zapaliła znicze w imieniu wszystkich mieszkańców gminy, oddając hołd rozstrzelanym. Wszyscy uczestnicy wraz z naocznym świadkiem tych wydarzeń Panem Marianem Leksińskim przeszli do „Molkowego Rowu” miejsca gdzie hitlerowcy w 1944 r. dokonali makabrycznej zbrodni.  Po oddaniu czci,  złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy wszyscy udali się na cmentarz gdzie już po wojnie zostały przeniesione szczątki rozstrzelanych, tam również minutą ciszy uczczono pamięć ofiar.
Tekst/foto: Emilia Karwat

dsc_0191
dsc_0191 dsc_0191
dsc_0194
dsc_0194 dsc_0194
dsc_0197
dsc_0197 dsc_0197
dsc_0201
dsc_0201 dsc_0201
dsc_0204
dsc_0204 dsc_0204
dsc_0207
dsc_0207 dsc_0207
dsc_0210
dsc_0210 dsc_0210
dsc_0215
dsc_0215 dsc_0215
dsc_0218
dsc_0218 dsc_0218
dsc_0222
dsc_0222 dsc_0222