Informuję się przedsiebiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Inowłódz, że w dniu 31 stycznia 2019 r. upływa  termin na złożenie oswiadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2018. W załączeniu zamieszczamy wzór oswiadczenia oraz informację dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Inowłódz.