informuje że projekt Gminne Spotkanie Wigilijne otrzymał dofinansowanie w kwocie 3400 zł. w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Łódzkiego w ramach zadania publicznego pt Pomoc świąteczna . Projekt dofina