Informuje się, że Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na opracowanie projektu graficznego witacza dla Inowłodza dotyczącego Jubileuszu 950 – lecia Inowłodza nie wyłoniła oferty, która spelniałaby oczekiwania organizatora konkursu.