Inicjatywa kierowana jest do wszystkich chętnych, młodzieży, osób dorosłych, którzy chcieliby się sprawdzić w roli dziennikarzy oraz obsługi technicznej. Pragniemy stworzyć radio dające możliwość informowania naszej społeczności o sprawach dotyczących nas samych, naszego regionu, naszego kraju w połączeniu z rozwojem pasji dziennikarskiej oraz dobrą zabawą.

Wszystkich zainteresowanych ofertą zapraszamy na kolejne spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w niedzielę, 6 marca 2016 roku o godzinie 18.00 w czytelni  (budynek OSP Inowłódz).

Wszelkie pytania prosimy kierować do Izy Samek, Marty Widz i Kingi Komur.

                                                      Marek Leszczyński