Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym
pn. „Konkurs na kształcenie ogólne - Poddziałanie XI.1.2
w ramach RPO WŁ 2014-2020”,
które odbędzie się 7 grudnia 2015 r.
sala konferencyjna Urzędu Miasta Bełchatowa
ul. Kościuszki 15, I piętro
w godz. 12:00-15:15

do pobrania

formularz zgłoszeniowy

oraz
program spotkania