MPIPrzypominamy o bezpłatnych konsultacjach
w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego
z zakresu realizacji projektów dofinansowanych

z Funduszy Europejskich

Urząd Gminy Inowłódz
(budynek C - pokój Przewodniczącego Rady Gminy)
ul. Spalska 2

10 grudnia 2015 r.
w godz. 12.00 - 14.30

Formularz do pobrania: