Punkt konsultacyjny czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.30-15.30 w siedzibie LGD - ul. św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Za jego pośrednictwem przedstawiciele lokalnej społeczności będą mogli, na każdym etapie prac, zapoznać się z przygotowanymi opracowaniami, zgłaszać swoje pomysły, wnosić uwagi – mieć możliwość uczestniczenia w konsultowaniu rozstrzygnięć o znaczeniu strategicznym, czyli wpływać na kształt LSR.

Punkt konsultacyjny jest jednym z kryteriów spełnienia tzw. warunku oddolnego związanego z prowadzeniem prac nad LSR, wskazując na jego społeczny i otwarty charakter, który pozwoli włączyć się wszystkim zainteresowanym w proces budowy dokumentu strategicznego dla obszaru gmin: Aleksandrów, Inowłódz, Czerniewice, Lubochnia, Mniszków, Opoczno, Poświętne, Rzeczyca, Sławno, Tomaszów Mazowiecki, Wielgomłyny oraz miast i gmin: Drzewica, Przedbórz, Sulejów, Wolbórz.

 

Zachęcamy lokalnych liderów, radnych, sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, mieszkańców do włączenia się we wspólne opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy na lata
2014-2020.