logo wfosigwInformujemy, że w związku z Umową o dofinansowanie ze środków WFOŚ i GW w Łodzi zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Inowłódz” zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Inowłódz, na terenie Gminy Inowłódz dokonano:

 

- demontażu, załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych znajdujących się na 19 posesjach stanowiących własność osób fizycznych w ilości 43,22 Mg.

- załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest składowanych na 33 nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych w ilości 60,189 Mg.

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl