GMINNE CENTRUM KULTURY W INOWŁODZU

ZAPRASZA NA WYSTAWĘ GRAFIKI

DO ZAMKU KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

20.11 - 30.12.2015 R.

wystawa fisbach