MPI

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje
w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnegoz zakresu realizacji projektów dofinansowanych
z Funduszy Europejskich

Urząd Gminy Inowłódz (budynek C - pokój Przewodniczącego Rady Gminy)ul. Spalska 2

10 grudnia 2015 r.
w godz. 12.00 - 14.30

Formularz do pobrania: