Gminę Inowłódz reprezentowali Wójt Pan Bogdan Kącki oraz członkowie Prezydium Rady z przewodniczącym Panem Wacławem Chachułą.

zarzad wl.21.09.2015 2 zarzad wl.21.09.2015

                zarzad wl.21.09.2015 3 zarzad wl.21.09.2015 4

zarzad wl.21.09.2015 6

Podczas obrad poruszone zostały kluczowe sprawy dotyczące powiatu tomaszowskiego a szczególnie gminy Inowłódz.O inwestycjach na drogach wojewódzkich i przebudowie drogi 726 mówił Pan Mirosław Szychowski Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, a Pani Barbara Woźniak Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki zaprezentowała temat potencjału turystycznego powiatu tomaszowskiego i naszej gminy.

zarzad wl.21.09.2015 5 zarzad wl.21.09.2015 5a

Podczas spotkania zostało również podpisane porozumienie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego a Centralnym Ośrodkiem Sportu w Spale. Jednym z celów tego porozumienia jest inicjowanie działań związanych z krzewieniem aktywności fizycznej i jej promocji.

zarzad wl.21.09.2015 8 zarzad wl.21.09.2015 9

zarzad wl.21.09.2015 10 zarzad wl.21.09.2015 11

W ostatnim punkcie wizyty Zarząd Województwa Łódzkiego spotkał się z Radni gminy Inowłódz, młodzieżą oraz mieszkańcami na czele sołtysem Panią Danutą Baranowską przy nowo wyremontowanym odcinku drogi wojewódzkiej 726 Inowłódz - Dęborzeczka.

zarzad wl.21.09.2015 12 zarzad wl.21.09.2015 13 

zarzad wl.21.09.2015 14 zarzad wl.21.09.2015 15

zarzad wl.21.09.2015 16 zarzad wl.21.09.2015 17

zarzad wl.21.09.2015 19 zarzad wl.21.09.2015 20

Zadjęcia: Agnieszka Ciołak/Ewa Szymańczyk

Tekst: Agnieszka Ciołak