Udział wzięli przedstawiciele Przewozów Regionalnych i Urzędu Gminy wraz z Partnerami projektu. Przeanalizowano statystyki w ilości turystów odwiedzających nas w sezonie letnim. Partnerzy wyrazili swoje sugestie i uwagi co do prawidłowości oferty. Po czym rozpoczęto rozmowy na temat ewentualnej kontynuacji w przyszłym roku, ale w nieco innej formie.

spotkanie FWP 001

spotkanie FWP 002

 

 

 

 

 

 

Wszystkim Partnerom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu oferty oraz jej funkcjonowaniu.

Zapraszamy do Spały i Inowłodza w przyszłym roku.

Zdjęcia / tekst: Mirona Werkowska