wystawaGminne Centrum Kultury w Inowłodzu 

zaprasza do Zamku Króla Kazimierza Wielkiego

od 19 września 2015 r. 

na wystawę zdjęć pt. "Ścieżki pamięci..."

organizowanej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

przy współpracy z Łódzkim Domem Kultury

 

 Szczegóły: http://www.gckinowlodz.naszgok.pl/n,wystawa-sciezki-pamieci