DSC 0380

11 września Stowarzyszenie Dolina Pilicy wraz z Gminą Inowłódz zorganizowały spotkanie informacyjne. Dotyczyło ono budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego z PROW na lata 2014 – 2020. Ponadto miało na celu poinformowanie o efektach wdrażania PROW 2007 – 2013 na obszarze LGD Dolina Pilicy, ale przede wszystkim ukazanie możliwości wsparcia w nowej już perspektywie PROW 2014 – 2020. Z warsztatów skorzystać mógł tak naprawdę każdy zainteresowany wiedzą na temat źródła pozyskiwania Śródków wewnętrznych, spełniający po temu niezbędne warunki.

Mirona Werkowska / Agnieszka Ciołak