Sołtysi przedstawiali bieżące problemy w swoich sołectwach. Dominowały problemy bezrobocia, opieki społecznej, stanu dróg po zimie, gospodarki odpadami i wiosennych porządków.

Ustalono kolejne, wyjazdowe zebrania sołtysów nie rzadziej niż raz w miesiącu, które będą  organizowane w poszczególnych sołectwach.     

 

Sekretarz Gminy