Zgodnie z Regulaminem ma on na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Turniej odbył się w dwóch grupach wiekowych:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych

I miejsce: Gruda Maciej, Szkoła Podstawowa w Królowej Woli,

II miejsce: Karwat Filip, Szkoła Podstawowa w Królowej Woli,

III miejsce: Przybysz Karolina, Szkoła Podstawowa w Królowej Woli.

II grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych

I miejsce: Grzegorczyk Lidia, Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu,

II miejsce: Sołtys Bartłomiej, Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu.

Zwycięzcy wezmą udział w dniu 19 marca 2015 r. w eliminacjach powiatowych.

 

Renata Dąbrowicz

OTWP 2015 01

OTWP 2015 02 OTWP 2015 03

OTWP 2015 04

OTWP 2015 05 OTWP 2015 06

OTWP 2015 07

OTWP 2015 08 OTWP 2015 09

OTWP 2015 10

OTWP 2015 11

OTWP 2015 12

 

 Foto: Małgorzata Miszczyk