W tym roku Gmina Inowłódz wdraża pilotażowy program adopcyjny. Psy przebywające w schronisku w Wojtyszkach, do którego do tej pory były przewożone, mają szansę na znalezienie domu. Schronisko to miejsce, gdzie zwierzę powinno przebywać czasowo, a nie dożywotnio.


Psy bezdomne przebywające w schronisku jak również odbywające kwarantannę mogą zostać oddane do adopcji z dotacją. Nowy właściciel otrzyma rekompensatę części kosztów utrzymania psa w wysokości 500,00 zł np. na zakup karmy, akcesoriów, zabiegów weterynaryjnych lub budy. Powyższa rekompensata będzie wypłacana w formie ryczałtu na podstawie stosownej umowy adopcyjnej w dwóch transzach po 250 zł. Pierwsza wypłacona będzie przy podpisaniu umowy adopcyjnej, natomiast druga po upływie 6 miesięcy. Jedna osoba (gospodarstwo domowe) może zaadoptować maksymalnie 3 psy i otrzymać z tego tytułu rekompensatę nieprzekraczającą kwotę  1500 zł.

 

Szczegółowe informacje na temat adopcji można uzyskać w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 6 lub nr telefonu 44 710 11 86.