herbInformujemy, iż Wójt Gminy Inowłódz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie wspierania rozwoju sportu.

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu pod adresem: http://bip.inowlodz.pl/