W dniu 17 lutego grupa przebierańców odwiedziła Urząd Gminy oraz Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu. 

 

Przebierancy 1 Przebierancy 2

Przebierancy 3