Do realizacji poszczególnych zadań zostali wybrani Wykonawcy:

Budowa placu zabaw w miejscowości Konewka – Firma P.P.H.U. EXPO-DREW Kazimierz Pacan z siedzibą w miejscowości Sołek

oraz

Remont boiska sportowego w Brzustowie – Firma „KRUSZMAKS” Łukasz Goszkiewicz z siedzibą w miejscowości Kanice.

 

 

D.L.