Sołecką batalię wyborczą rozpoczął Inowłódz. 21 stycznia licznie zebrani w Sołtysówce mieszkańcy Inowłodza i Teofilowa dokonali wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję. Niezmiennie Sołtysem Inowłodza została Pani Danuta Baranowska, zaś w skład Rady Sołeckiej weszli Pan Józef Baranowski, Pan Wojciech Przybyłek, Pan Piotr Krotosz, Pani Jolanta Bilska, Pan Marian Seliga.

 

Dwa dni później 23 stycznia do wyborów przystąpili mieszkańcy Brzustowa. Wypełniona sala OSP zgromadziła 85 osób. I tu podobnie jak w Inowłodzu jedynym kandydatem była ustępująca Sołtys Pani Jadwiga Warczyk. Głosowanie również potwierdziło zaufanie mieszkańców. Nowym, starym Sołtysem została Pani Jadwiga Warczyk. W skład Rady Sołeckiej wybrano następujące osoby: Pan Marek Koprek, Pani Marianna Mąkola, Pani Maria Mierzwa, Pani Wiesława Niemiec i Pani Ryś Agnieszka. 

 

24 stycznia Spała miała swój dzień wyborczy. Zgromadzeni w Świetlicy środowiskowej mieszkańcy mieli możliwość przeżycia prawdziwych emocji wyborczych. W sytuacji rezygnacji z dalszego kandydowania dotychczasowej Sołtys Spały Pani Teresy Kubackiej, w szranki wyborcze stanęło troje kandydatów na Sołtysa, a mianowicie Pani Agnieszka Jóźwik, Pan Mariusz Mizerski i Pan Krzysztof Łysakowski. I tu nasuwa się powiedzenie „kobieta górą jest i basta”. Nowym Sołtysem Spały została Pani Agnieszka Jóźwik. W skład Rady Sołeckiej wybrano Pana Marka Byczkowskiego, Panią Ewę Korzeniewską, Panią Teresę Kubacką, Pana Krzysztofa Łysakowskiego oraz Pana Roberta Papisa.

 

30 stycznia obradowali licznie zebrani w Świetlicy wiejskiej mieszkańcy Liciążnej. Tu nie było niespodzianek. Jedynym kandydatem na Sołtysa była ustępująca Sołtys Pani Elżbieta Bernaciak. Zyskała ona pełne poparcie mieszkańców i została wybrana na kolejną kadencję. W skład Rady Sołeckiej weszli: Pani Renata Kowalska, Pani Władysława Matusiak, Pani Lidia Pazura, Pan Henryk Matusiak i Pan Zbigniew Szczot.

 

Nie było również konkurencji dla ustępującego Sołtysa wsi Poświętne. Korzystając z gościnności Inowłodzkiej Sołtysówki 10 lutego mieszkańcy Poświętnego wybrali ponownie na Sołtysa Pana Henryka Żądło. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Pan Sylwester Domżał, Pan Henryk Żegnałek i Pan Paweł Sobolewski.

 

Kolejnym etapem wyborczego maratonu w Gminie Inowłódz było zebranie wiejskie w Żądłowicach w dniu 11 lutego. Jednogłośnie na nową kadencję wybrano dotychczasowego Sołtysa Pana Grzegorza Kupisa. W sprawowaniu funkcji Sołtysowi pomagać będzie Rada Sołecka w składzie: Pan Krzysztof Siara, Pani Klaudia Mizera, Pani Beata Madzio, Pan Jacek Kłoda, Pani Edyta Dziedzic.  

 

12 lutego Dom Ludowy w Królowej Woli wypełnili jej mieszkańcy na zebraniu wyborczym. Spośród dwóch zgłoszonych kandydatów na Sołtysa Królowej Woli większością głosów został wybrany dotychczasowy Sołtys Pan Jan Kuta. Wybrano również Radę Sołecką w osobach: Pan Dariusz Kamiński, Pan Sylwester Lasecki, Pan Michał Burchart, Pan Stanisław Iskierka, Pani Anna Kamińska, Pan Mirosław Suski oraz Pan Ryszard Ulaszewski

 

W sobotnie popołudnie 14 lutego odbyło się ósme z kolei zebranie wyborcze w Konewce. Pomimo ostatkowej soboty frekwencja mieszkańców pozwoliła na odbycie zebrania w pierwszym terminie. W związku z podjęciem decyzji przez dotychczasową Sołtys Panią Lucynę Burchart o nie kandydowaniu na kolejną kadencję, w rywalizacji na Sołtysa uczestniczyły trzy osoby. Większością głosów na Sołtysa wybrano Panią Katarzynę Lubicką. Radę Sołecką stanowić będą Pani Beata Kęsy, Pan Krzysztof Łuszcz, Pani Beata Milewska i Pan Stanisław Stępowski.

 

20 lutego wybierała swoje władze sołeckie Dąbrowa. Należy podkreślić, że pomimo iż jest to najmniejsza miejscowość w Gminie Inowłódz – 46 osób uprawnionych do głosowania, procentowy udział mieszkańców w zebraniu był najwyższy ze wszystkich sołectw i wyniósł 50%. I tu nie obyło się bez emocji. Na Sołtysa kandydowały dwie osoby. Większością głosów Sołtysem wsi Dąbrowa został wybrany dotychczasowy Sołtys Pan Tomasz Janas. W skład Rady Sołeckiej wybrano: Pana Michała Szewczyka, Panią Agnieszkę Kądziela i Pana Romana Komara.

 

Ostatnie zaplanowane na 21 lutego Zebranie Wyborcze odbyło się w Zakościelu. Wysoka frekwencja mieszkańców pozwoliła na odbycie zebrania w pierwszym terminie. I tu w Zakościelu był dreszczyk emocji, w wyborach na Sołtysa była konkurencja dla ustępującego Piotra Kamińskiego. Ostatecznie to on właśnie większością głosów został wybrany Sołtysem Zakościela na kolejną kadencję. W skład Rady Sołeckiej weszli: Pan Wacław Bernaciak, Pani Henryka Długosz, Pan Ryszard Goska, Pani Jadwiga Grygiel, Pani Barbara Lange, Pani Ewelina Madej, Pan Bogusław Monik.

 

 

Tematyka wyborczych Zebrań wiejskich nie dotyczy tylko wyborów. Są to doskonałe okazje do spotkania mieszkańców z Wójtem Gminy. Mieszkańcy zgłaszają swoje uwagi, dzielą się swoimi problemami i bolączkami dotyczącymi spraw ich miejscowości i gminy. W miarę posiadanych możliwości i środków wnioski te będą sukcesywnie realizowane.

 

 

Jan Żerek