.

 

Na uroczystość przybyły przedstawiciele władz gminy, oświaty, Związku OSP RP Zarządu Oddziału Województwa Łódzkiego, przedstawiciele ZHP Hufca Inowłódz, delegacja Inowłodzkiego Bractwa  Rycerskiego, przedstawiciele Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Inowłodzu i w Królowej Woli, pracownicy Urzędu Gminy w Inowłodzu, Gminnego Centrum Kultury, mieszkańcy Inowłodza dzieci i młodzież.

Dalsze uroczystości kontynuowano w Molkowym Rowie, w miejscu makabrycznej zbrodni dokonanej przez hitlerowców w 1944 r.

Po oddaniu czci i złożeniu kwiatów goście udali się na Cmentarz Parafialny w Inowłodzu, tutaj władze gminy wraz Panem Marianem Leksińskim naocznym świadkiem tej strasznej tragedii złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie pomordowanych.

 

Zdjęcia:

http://www.gckinowlodz.naszgok.pl/wydarzenia/g,pamietamy-o-naszych-poleglych

 

 

 

 

Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu