OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO: http://bip.inowlodz.pl