Kalendarz nadania miejscowości Inowłódz statusu miasta
Terminy wykonania czynności Czynności nadania miejscowości Inowłódz statusu miasta
23 marca 2023 r. Przyjęcie uchwały Rady Gminy Inowłódz w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Inowłódz statusu miasta
do 31 marca 2023 r. Złożenie do Wojewody Łódzkiego wniosku o nadanie miejscowości Inowłódz statusu miasta (art. 4b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym)
do 31 lipca 2023 r. Rozpatrzenie wniosku i ogłoszenie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (§ 1 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach)
1 stycznia 2024 r. Nadanie miejscowości Inowłódz statusu miasta (art. 4 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym)

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE NADANIA MIEJSCOWOŚCI INOWŁÓDZ STATUSU MIASTA

Inowłódz, dnia 17 marca 2023 r.

Urząd Gminy Inowłódz informuję, iż w związku z trwającymi pracami zmiany zagospodarowania terenu wokół biurowca firmy CRUSIL, spółka zwróciła się do Urzędu o przeniesienie wiaty przystankowej znajdującej na ulicy Spalskiej, która w całości posadowiona jest w działce przedsiębiorstwa.

Gmina Inowłódz niestety nie dysponuje terenem na który wiata przystankowa mogłaby zostać przeniesiona, wobec powyższego wiata zostanie usunięta, a miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego zostanie oznakowane znakiem informacyjnym D-15 i P-17 (zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).

Przewidywany termin usunięcia wiaty przystankowej nastąpi na przełomie marca i kwietnia 2023 r.

Informujemy, że LXI sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz odbędzie się 23 marca 2023 r. o godz. 13:00.

Proponowany porządek obrad: PDF

Urząd Gminy w Inowłodzu informuję ,że w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ZUK HAK będzie odbierał:

- odpady wielkogabarytowe (stoły , szafy, krzesła, dywany, drzwi bez szyb, stolarka okienna bez szyb)
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, radioodbiorniki, magnetofony, odtwarzacze CD i DVD, wzmacniacze, kolumny, kamery, instrumenty muzyczne, komputery stacjonarne, monitory, myszy i klawiatury, laptopy, drukarki, sprzęt kopiujący, kalkulatory, telefony stacjonarne i komórkowe, wiertarki, wkrętarki, piły, drobne agd, chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, kuchenki elektryczne i gazowe).
- baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe
- opony tylko od aut osobowych

W przypadku gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów wymienionych powyżej (np. odpady remontowo-budowlane, okna, drzwi z szybami, lustra itp.) Wykonawca ma prawo nie odebrać takich odpadów.

Uwaga !!! – Prosimy o wystawianie odpadów do głównej drogi, przede wszystkim przy posesjach trudnodostępnych, wystawienie odpadów do godz. 6.30 dnia odbioru.

TERMINY ZBIÓRKI ODPADÓW

11.05.2023r – Trasa 1: BRZUSTÓW, DĄBROWA, SPAŁA (WYŁĄCZAJĄC ULICĘ GABRYSIEWICZA)

                             Trasa 2: INOWŁÓDZ, FRYSZERKA

12.05.2023r – Trasa 3: ZAKOŚCIELE, ŻĄDŁOWICE, LICIĄŻNA, POŚWIĘTNE

                             Trasa 4: KONEWKA, KRÓLOWA WOLA, TEOFILÓW, SPAŁA UL.GABRYSIEWICZA

Urząd Gminy w Inowłodzu w związku pismem firmy Recykl Organizacja Odzysku S.A., ul. Letnia 3, 63-100 Śrem – Grupa Recykl S.A. zajmującej się odzyskiem i recyklingiem zużytych opon, zwraca się z prośbą o przekazywanie przez właścicieli gospodarstw rolnych informacji dotyczących ilości opon zalegających w gospodarstwach zlokalizowanych na terenie Gminy Inowłódz.

Po zebraniu informacji z całego terenu, Grupa Recykl S.A. w porozumieniu z gminami, będzie podejmowała ogólnopolskie akcje związane z odbiorem tych opon. Szczegóły dotyczące odbioru opon będą znane po oszacowaniu ilości zalegających opon.

Informacje na temat ilości opon można składać bezpośrednio w Referacie Usług Komunalnych – budynek B, telefonicznie – pod numerem: (44) 710 11 86 lub u Sołtysów w terminie do 24 marca 2023 roku.

BITWA REGIONOW 2022 plakat 50x70cm 22052022 druk bezspadu 

Mamy przyjemność Państwa poinformować o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń do  VIII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”.
Konkurs Kulinarny Bitwa Regionów corocznie angażuje przy zmaganiach o najlepszą regionalną potrawę setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z terenów wiejskich.

 

 

 

 

 

 

Z okazji Dnia Mężczyzn 3