Ulotka OZE 1


 Zaproszenie na bezpłatn
e szkolenie "OZE- Szansa na innowacyjne rolnictwo"

KW 1384290 DSO plik2.6924250 5940918 1Z związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie ustawy z 6 grudnia 2018 r. między innymi o zmianie ustawy o dowodach osobistych zamieszczamy informację o E-DOWODZIE. 

azbest

Wójt Gminy Inowłódz zaprasza do wzięcia udziału w programie „Usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

 

 

 

 

Foto (źródło - archiwum Murator.pl)

                

zaproszenie bieg tropem wilczym 1

  Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Spała, COS- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale i Gmina Inowłódz zapraszają do udziału w biegu pamięci organizowanym w Spale 3 marca 2019 r.

DSC 01949 lutego 2019 r. przypada 75 rocznica rozstrzelania w „Molkowym Rowie” przez hitlerowców 30 mężczyzn – mieszkańców Inowłodza i okolic w odwecie za zabicie przez ruch oporu 3 żandarmów.

 IMG 20190112 181414Jak co roku, tradycyjnie w miesiącu styczniu spotykają się przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Inowłódz. Jest to dobry moment na złożenie sobie życzeń, podzielenie opłatkiem ale także do rozmowy w świątecznej atmosferze i dokonanie krótkiego podsumowania roku.

logo UE FE RP Promuje łódzkieKrajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pt. ,,Szansa na nowy start” w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania nr X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałania X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1.doc)Załącznik nr 1.doc[ ]297 kB110 Pobieranie

karta dużej rodzinyZ dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

704 Logo ZUS

 Kontakt telefoniczny w sprawie programu Płatnik. W związku z udostępnieniem nowej wersji programu Płatnik, z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT) kontaktuje się aktualnie bardzo duża liczba klientów. Aby usprawnić kontakt z Zakładem w tej sprawie.

Wójt Gminy Inowłódz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku z zakresu wspierania rozwoju sportu.

Zapraszamy osoby chętne do składnia wniosków o odbycie stażu w Urzędzie Gminy Inowłódz. Jest to szansa dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z pracą urzędnika i poznać bliżej zasady funkcjonowania samorządu.