pgeRejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:

2021-06-29 08:00 - 15:00
Inowłódz ul. Stefana Czarnieckiego; ul. Zamkowa; ul. Juliana Tuwima 10, 12, 15; ul. Spalska dz. 1313; pl. Kazimierza Wielkiego 7

2021-07-06 08:00 - 17:00
Spała ul. Harcerska; ul. Kwiatowa; ul. Ogrodowa; ul. Krótka

Materiał siewny pomoc klęskowa wsparcie dla pszczelarzy trwa przyjmowanie wnioskówDo Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa mogą składać wnioski o pomoc finansową rolnicy, którzy: ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2020 roku, chcą skorzystać z kwalifikowanego materiału siewnego lub prowadzą zarejestrowaną działalność pszczelarską.

25 czerwca mija termin naboru wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. O dofinansowanie w tym przypadku mogą ubiegać się rolnicy, którzy znajdują się w ewidencji producentów lub gospodarstw. Środki przyznawane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych następującymi gatunkami roślin uprawnych:

 

  • zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
  • rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
  • ziemniak.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Więcej informacji o pomocy dotyczącej materiału siewnego: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/doplaty-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-sadzenia-materialu-siewnego-kategorii-elitarny-lub-kwalifikowany.html

Referat Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, tel. 44 710 12 34

 

plakat VI konkurs 1 

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody i otaczającego nas świata oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny, jak również ukazujących negatywny wpływ ingerencji człowieka lub zostały stworzone przez działalność człowieka.

 Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody i otaczającej nas rzeczywistości, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

 

 

 

 

fundusz ochrony srodowiskaW dniu 31.05.2021 r. Gmina Inowłódz zawarła „Porozumienie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach programu „Czyste Powietrze”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła tzw. „kopciuchów” i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez mieszkańców uprawnionych do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że z dniem 31.05.2021 r. w Gminie Inowłódz uruchomiony został punkt konsultacyjno - informacyjny w zakresie, którego będą realizowane następujące działania m.in. udzielanie mieszkańcom informacji o programie oraz wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku i rozliczania przyznanego dofinansowania,
a także przekazywanie do WFOŚiGW wniosku złożonego w gminie. Ponadto gmina będzie organizowała spotkania informujące o zasadach programu i przekazywała materiały informacyjno - promocyjne o programie. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się już po sesji Rady Gminy Inowłódz 25.06.2021 r. na Zamku w Inowłodzu o godz. 15:00.

Referat Inwestycji, tel 44 710 11 44

tpk3Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

Każdy z nas potrzebował pomocy lekarskiej w nocy lub w dni wolne od pracy, gdy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne. Teraz otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze niż dotychczas, dodatkowo bez wychodzenia z domu. Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne. Aby uzyskać pomoc wystarczy mieć telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem TPK.

199548182 109299738049306 8782038654058086727 nInformujemy, że od 9 czerwca br. każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektronicznej czy obu – może z niej korzystać dzięki praktycznej aplikacji mObywatel.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://bit.ly/KDR_mObywatel

 

 

 

 

pgeRejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:

2021-06-25 08:00 - 15:00
Inowłódz
- ul. Stefana Czarnieckiego; ul. Zamkowa; ul. Juliana Tuwima 10, 12, 15; ul. Spalska dz. 1313; pl. Kazimierza Wielkiego 7