Gmina Inowłódz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowłódz”, pochodzące ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

wfosigw

L1270337L1270340

W dniu 5 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej  w Inowłodzu  odbył się finał Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Juliana Tuwima- „Przyjdź do mnie inowłodzki lesie daleki…” . W finale konkursu  udział wzięło 26 uczniów z trzech szkół podstawowych z terenu gminy Inowłódz. 

wfosigwGmina Inowłódz dokonała rozliczenia finansowego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowłódz”.

wfosigwW dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Gminą Inowłódz zawarta została Umowa o dofinansowanie zadania pn.Przebudowa jazu w km 1+054 rzeki Gać wraz z niezbędną infrastrukturą techniczno-budowlaną oraz odmulenie zbiornika w miejscowości Spała”.

panele 5Gmina Inowłódz zakończyła realizację zadania „Instalacja słonecznych paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem do zasilania gminnej oczyszczalni ścieków”.