wfosigw

L1270337L1270340

W dniu 5 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej  w Inowłodzu  odbył się finał Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Juliana Tuwima- „Przyjdź do mnie inowłodzki lesie daleki…” . W finale konkursu  udział wzięło 26 uczniów z trzech szkół podstawowych z terenu gminy Inowłódz. 

 

 

wfosigwGmina Inowłódz dokonała rozliczenia finansowego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowłódz”.

wfosigwW dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Gminą Inowłódz zawarta została Umowa o dofinansowanie zadania pn.Przebudowa jazu w km 1+054 rzeki Gać wraz z niezbędną infrastrukturą techniczno-budowlaną oraz odmulenie zbiornika w miejscowości Spała”.

 

 

panele 5Gmina Inowłódz zakończyła realizację zadania „Instalacja słonecznych paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem do zasilania gminnej oczyszczalni ścieków”.

wfosigwPubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Inowłodzu została tegorocznym  laureatem konkursu „Moja wymarzona Eko - pracownia – 2016” i pozyskała dotację  w wysokości 21187,00  zł z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

 

wfosigwW dniu 07.10.2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Gminą Inowłódz zawarta została Umowa o dofinansowanie zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowłódz”. W ramach zadania przewidziano demontaż i odbiór około 106 Mg wyrobów zawierających azbest z 56 posesji, których właściciele złożyli stosowne wnioski do Urzędu Gminy.

 

 

wfosigwW dniu 02.09.2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Gminą Inowłódz zawarta została Umowa o dofinansowanie zadania pn. „Instalacja słonecznych paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem do zasilania gminnej oczyszczalni ścieków”.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 146.940,00 zł. Całkowity koszt zadania – 183.676,00 zł.

 

 

wfosigwW dniu 18.08.2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Gminą Inowłódz zawarta została Umowa o dofinansowanie zadania pn. „Pociągiem do przyrody – wakacyjne poznawanie przyrody Gminy Inowłódz” realizowanego w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - edycja 2016”.