Inwestycji
tel. (44) 710-11-44

Gospodarki Komunalnej
tel. (44) 710-11-86

Finansowy
tel. (44) 710-11-53

Organizacyjny
tel. (44) 710-12-34

USC/Kadry
tel. (44) 710-12-33 wew. 15