2 października br. przedstawiciele partnerów projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” odwiedzili wszystkie miejsca wykonane w ramach pozyskanego dofinansowania - od świetlicy Twardej w Gminie Tomaszów Mazowiecki, przez Przystań w Tomaszowie Maz., przystanie w Spale i Inowłodzu po Grotowice w Gminie Rzeczyca. Każdy
z partnerów oprowadził po swoim terenie opowiadając o wykonanej inwestycji. Już w przyszłorocznym sezonie miłośnicy turystyki kajakowej, pieszej i rowerowej będą mogli skorzystać w pełni z całej infrastruktury przygotowanej w ramach projektu.

Liderem projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” jest Gmina Tomaszów Mazowiecki, partnerami: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gmina Rzeczyca, Gmina Inowłódz i Powiat Tomaszowski. Każda z gmin-partnerów realizuje swoje zadania pod kątem zagospodarowania turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowego w Dolinie Rzeki Pilicy, powiat tomaszowski odpowiada natomiast za promocję budowanej w ramach projektu marki Doliny rzeki Pilicy. Umowa o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego została zawarta w dniu 2 lutego 2018 roku.

Celem Projektu jest wykorzystanie i rozwój potencjału endogenicznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, w tym powstawania nowych miejsc pracy.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie wykorzystania walorów krajobrazowych i kulturowych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu – Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy – co przyczyni się do kreowania w skali podregionalnej marki turystycznej „Dolina Rzeki Pilicy”.

W ramach projektu realizowane są następujące inwestycje:

Gmina Tomaszów Maz:

 • park edukacyjno-rekreacyjny „Edukacja leśna” w miejscowości Tresta
 • rozbudowa obiektu użyteczności publicznej do celów kulturalno-turystycznych wraz
  z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku w miejscowości Twarda (przedszkole
  i świetlica)
 • miejsce do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  w Smardzewicach
 • ścieżka rowerowa od miejscowości Smardzewice do miejscowości Tresta i Twarda.

Miasto Tomaszów Mazowiecki:

 • ,,Przystań nad rzeką Pilicą" przy ul. PCK

Gmina Inowłódz:

 • budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej, w tym miejsc do obsługi turystyki kajakowej w miejscowości Spała
 • budowa nowej i rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej, w tym miejsc do obsługi turystyki kajakowej w miejscowości Inowłódz.

Gmina Rzeczyca:

 • budowa miejsc do obsługi turystyki kajakowej wraz z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Łęg i Grotowice;
 • szlak pieszo-rowerowy relacji Żądłowice – Łęg
 • szlak pieszo-rowerowy relacji Mysiakowiec – Grotowice
 • ścieżka rowerowa przez rezerwat Żądłowice

Powiat Tomaszowski:

 • przewodnik turystyczny po Dolinie rzeki Pilicy (wersja polska i angielska) wraz
  z transkrypcją do e-book
 • strona internetowa i QR kody
 • logotyp wraz z hasłem reklamowym
 • seminarium branżowe

Termin zakończenia finansowego projektu: 31.05.2021 r.

 

Całkowita wartość projektu na dzień podpisania umowy: 11 081 007,00 PLN

 

Dofinansowanie EFRR: 7 133 459,51 PLN

Projekt nr WND. RPLD.06.02.01-10-0059/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

 

zadanie

 

projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020
projekt dolina ...
projekt dolina pilicy 2020 projekt dolina pilicy 2020

Pin It