Projekt pn. Budowa świetlicy wiejskiej  - „Sołtysówki” w miejscowości Spała”.

Zakończono realizację inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Spała. W ramach zadania powstał obiekt wolnostojący, parterowy o powierzchni użytkowej 152,62 m2, nawiązujący do architektury zabytkowej Spały. W celu zapewnienia dobrych warunków do spotkań lokalnej społeczności, organizacji wydarzeń tematycznych i spędzania wolnego czasu świetlica wiejska została wyposażona w meble oraz sprzęt multimedialny. Zakres wyposażenia obejmuje zakup m.in.: krzeseł, stolików, regałów, szafek, puf, kanap, komody, ekranu projekcyjnego, konsoli z zestawem gier, komputerów, projektora, telewizora, nagłośnienia przenośnego, DVD, radia. W celu zagospodarowania przestrzeni przed świetlicą zakupiono i zamontowano nowoczesny stół piknikowy z panelami fotowoltaicznymi.

Celem operacji jest zapewnienie społeczności lokalnej odpowiednich warunków do organizowania się i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, integracyjnych oraz artystycznych poprzez budowę świetlicy wiejskiej – „Sołtysówki” w miejscowości Spała.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koszt całkowity zadania wynosi 1 028 950,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 500 000,00 zł.

PROW2

20200612 105929

 

 

20200612 110012

 

20200612 110023

 

         

Pin It