Gmina Inowłódz jest w trakcie realizacji inwestycji „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w gminie Inowłódz”. Projekt  realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020. Zakres projektu obejmuje wymianę istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych oraz rtęciowych na nowsze oprawy ze źródłami światła typu LED oraz dowieszenie dodatkowych opraw celem zwiększenia efektywności ekonomicznej oraz uzyskania właściwych parametrów oświetlenia. Planuje się również wymianę konstrukcji mocujących oprawy wraz z przewodami zasilającymi i zmianę zasilania. W projekcie ujęto również rozbudowę oświetlenia. Wykonano 25% zadania. Efektem projektu będzie zapewnienie bezpiecznego i wygodnego poruszania się użytkownikom dróg przy wykorzystaniu nowoczesnych, a jednocześnie energooszczędnych  źródeł światła i opraw oświetleniowych.

zadanie

20200406 133637 20200406 133814 20200113 144230 20200113 144124