Cmentarz wojenny w InowłodzuCmentarz z czasów I wojny światowej. Spoczywają tu głównie żołnierze niemieccy, którzy zginęli w czasie walk toczących się w grudniu 1914 roku w rejonie Inowłodza pomiędzy armią niemiecką, a siłami rosyjskimi.

Mogiła z II Wojny Światowej w InowłodzuUpamiętnia rozstrzelanych żołnierzy i przypadkowo schwytaną ludność cywilną z Inowłodza i okolic. Miejsce pochówku upamiętniają dwa metalowe krzyże oraz tablica pamiątkowa.

Kapliczka na Przeprośnej GórceOdbudowana po 85 latach w historycznym miejscu, w którym pątnicy przed wyruszeniem na pielgrzymkę wybaczali sobie krzywdy i prosili o wzajemne wybaczenie. W czasie I wojny światowej, w wyniku wybuchu pocisku artyleryjskiego miejsce zostało zniszczone a z czasem zapomniane. W 1999 roku, w trakcie prac budowlanych natrafiono na zarys murowanych fundamentów. Z inicjatywy mieszkańców wzniesiono nową kapliczkę, dokładnie w miejscu pierwotnej lokalizacji.  

Za czasów Stefana Batorego w lesie niedaleko Inowłodza istniała wioska Giełzów, gdzie na jednym z przydrożnych drzew zawieszony był obraz Matki Boskiej Bolesnej. Szczególne posłuszeństwo dla tego obrazu miał pewien pobożny mieszczanin Inowłodzki o nazwisku Kulesza, który przychodził tu codziennie na modlitwy. Pewnego dnia gdy wracał z modlitwy schwytali go jako podejrzanego włóczęgę żołnierze stojący w Giełzowie. Gdy na prośby i tłumaczenia uwolnić go nie chcieli Kulesza zagroził żołnierzą karą boską. Szydzili sobie z tego i tym bardziej uwolnić go nie chcieli. Tymczasem jak wyjeżdzali z nim z Giełzowa, z konia spadł oficer i noge sobie złamał.

 

 

Kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w SpalePowstał w 1923 roku na polecenie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Autorem projektu był Kazimierz Skórewicz, wybitny architekt, współtwórca i propagator stylu narodowego. Kościół wzniesiony z drewna sosnowego o konstrukcji zrębowej z przyściennymi słupami, na podmurówce z ciosów kamiennych. Na czterospadowym dachu, pokrytym gontem, ustawiono ośmioboczną sygnaturkę.

Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich w SpaleDrewniana leśniczówka wybudowana w 1983 roku w stylu zakopiańskim. Panteon pamięci poświęcony walce i męczeństwu leśników i drzewiarzy polskich w okresie II wojny światowej. W trzech salach znajdują się zdjęcia, chorągwie, urny oraz inne pamiątki upamiętniające pomordowanych leśników i ich rodziny. Przed budynkiem znajduje się pomnik przedstawiający postać leśnika, dłuta Zbigniewa Władyki.