Posag żubra w SpaleOdlany z żeliwa przez fabrykę Ogariowa w Petersburgu, na życzenie cara Aleksandra II. Miał upamiętniać huczne polowanie w Puszczy Białowieskiej z 1860 roku, kiedy to z ręki samego cara padło m.in. 10 żubrów. Dla upamiętnienia swego wyczynu car polecił wznieść w tym miejscu naturalnej wielkości posąg żubra. Przez 53 lata posąg stał w Puszczy Białowieskiej.

Wieża ciśnień w SpalePozostałość z czasów rezydencji łowieckiej cara Aleksandra III. Wzniesiona z czerwonej cegły na planie koła o wysokości 36 m, dominuje nad centrum Spały. Do wieży przylega parterowy budynek dawnej pompowni. Obiekt powstał w ramach zespołu rezydencjonalnego obejmującego między innymi: pałac, koszary, elektrownię wodną.

Grota św. Huberta w SpaleW niedalekiej odległości od centrum Spały stoi monument ułożony z głazów. Dwa z nich, z inicjałami cara Aleksandra III z datą 1894.IX.14, wskazują na przypisanie go czasom polowań carskich w lasach rezydencji spalskiej. Wskrzeszenie tradycji myśliwskiej św. Huberta zainicjował prezydent Ignacy Mościcki.

Grób hrabiny Wielopolskiej w SpaleSymboliczna mogiła Marii Wielopolskiej, żony hrabiego Władysława Wielopolskiego, rządcy carskiej rezydencji w Spale. Granitowy krzyż i nagrobek upamiętniają miejsce zakończenia ziemskiego życia hrabiny po wykryciu jej romansu z carskim oficerem. Hrabina Maria Wielopolska została pochowana w rodzinnym grobowcu Wielopolskich na Powązkach.

Kapliczka św. Jana Nepomucena w SpaleKapliczka z 1877 roku, ufundowana przez włościanina Adama Pająka, jako wotum dziękczynne za uratowanie tonącego w młyńskim stawidle syna.

 Schron kolejowy i bunkry w KonewcePowstały podczas II wojny światowej dla ochrony pociągów sztabowych przywożących hitlerowskich dowódców do Naczelnego Dowództwa Wojskowego "Wschód" mieszczącego się w Spale. Jest to jeden z najdłuższych schronów kolejowych, jakie zbudowano w czasie II wojny światowej.