Mogiła z II Wojny Światowej w Inowłodzu Mogiła z II Wojny Światowej w Inowłodzu