Całość założenia otoczono szeroką fosą, która dzięki specjalnemu przekopowi była zasilana wodami Pilicy. Zabudowę wewnętrzną tworzył budynek w kształcie litery L. W obwodzie murów znajdowały się dwie wieże. Wjazd do zamku prowadził od strony miasta. Podczas potopu szwedzkiego zamek został zdobyty i nieodwracalnie zniszczony. Do dziś zachowały się jedynie fundamenty z pozostałościami piwnic i baszt oraz ślady fosy. Od 2008 roku prowadzone są prace mające na celu konserwację i utrwalenie ruin oraz częściową rekonstrukcję zamku.

Ruiny zamku Kazimiera Wielkiego w Inowłodzu Ruiny zamku Kazimiera Wielkiego w Inowłodzu Ruiny zamku Kazimiera Wielkiego w Inowłodzu