Na uwagę zasługuje neobarokowy ołtarz wykonany przez rzeźbiarza Urbanowskiego z obrazem Matki Boskiej Bolesnej. Z pamiątek historycznych kościoła do dzisiaj zachowały się: późnogotycka kamienna chrzcielnica z XVI wieku, gotycki relikwiarz ze szczątkami św. Idziego, drewniana suknia z obrazu Matki Boskiej Bolesnej. W ścianie północnej znajduje się gotycki portal wykonany z piaskowca w stylu gotyckim, niezmieniony od XVI wieku.

Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Inowłodzu Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Inowłodzu Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Inowłodzu