plakt jarmark str

 

 

Jarmark Średniowieczny w Zamku Kazimierza Wielkiego 
Inowłódz - 23 czerwca 2018 r.

925 maja Gminna Biblioteka Publiczna na zamku w Inowłodzu zorganizowała dla dzieci i młodzieży warsztaty szycia poduszkowych serduszek.