Wójt Gminy Inowłódz ogłasza w III terminie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Spale stanowiących własność Gminy Inowłódz.

 

 

Wójt Gminy Inowłódz ogłasza w I terminie przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości w Spale stanowiących własność Gminy Inowłódz.

 

 

Wójt Gminy Inowłódz ogłasza w I terminie przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości w Spale stanowiących własność Gminy Inowłódz.