W miniony piątek tj. 21.05.2021 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie „Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Inowłódz”. Według kosztorysów inwestorskich całkowita wartość zadania wynosi 3.880.481,79 zł. Staramy się o dofinansowanie w wysokości 85% kwoty netto co daje 2.936.079,40 mln zł. W konkursie tego typu bierzemy udział po raz trzeci. W dwóch poprzednich edycjach udało nam się uzyskać dofinansowanie i zamontowaliśmy u mieszkańców 51 instalacji fotowoltaicznych, 31 kotłów na pellet oraz 5 instalacji kolektorów słonecznych. W ramach aktualnie złożonego wniosku planujemy wykonać 112 instalacji fotowoltaicznych u naszych mieszkańców oraz 8 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej tj. remizy OSP w Królowej Woli i Brzustowie, hydrofornie w Królowej Woli, Brzustowie i Teofilowie, sołtysówka i Urząd Gminy w Inowłodzu oraz Dom Ludowy w Królowej Woli. Na rozstrzygnięcie konkursu niestety przyjdzie nam długo poczekać ponieważ według harmonogramu jaki przyjął Urząd Marszałkowski wyniki mają pojawić się dopiero w czerwcu 2022 r. Informujemy również, że nie ma możliwości dopisania się do listy mieszkańców dla których Gmina stara się pozyskać dofinansowanie.

mapa 1

Pin It