belka

Zakończono realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spały do Inowłodza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu była budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Spała-Teofilów-Inowłódz, która przyczyni się do rozwoju ruchu turystycznego a przez to do rozwoju gospodarki turystycznej opartej o wykorzystanie zasobów naturalnych (Dolina rzeki Pilicy) i kulturowych (zabytki, itp.).

W ramach inwestycji wybudowana została ścieżka pieszo rowerowa o długości 8634,95 mb.

Ścieżka w ogromniej większości została wykonana w konstrukcji warstw z kruszyw naturalnych bez stosowania, żadnych sztucznych dodatków co jest jej dodatkowym atutem. Ścieżka wykonana jest na podbudowie gr. 15 cm KŁSM 0-31,5 mm a wierzchnią warstwę gr. 5 cm stanowi drobnofrakcyjne kruszywo. Celem zapewnienia dobrego rozkładu naprężeń zastosowano geowłókninę.  Ścieżka zabezpieczona jest również obrzeżami typu ekobord.
Nawierzchnię z kostki betonowej i asfaltową zastosowano w miejscach gdzie była ona zasadna a wręcz konieczna do zastosowania (np. ciąg wzdłuż ulic Spalskiej i Czarnieckiego w Inowłodzu).
Wykonano również dwa punkty widokowe gdzie zlokalizowano altany, stojaki na rowery, ławy, stoliki, kosze na śmieci. Wzdłuż trasy zamontowano również ławki parkowe, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne. Trasę oznakowano znakami poziomymi i pionowymi. 

Inwestycja została wykonana w dwóch etapach.

Etap I obejmował trasę od Spały do Teofilowa, o długości 4167,15 mn a jego koszt wyniósł 1.155.631,76 zł. Wykonawcą I etapu była firma Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni s. c. Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak, Izabela Święcicka, z/s ul. Tkacka 16, 97-200 Tomaszów Maz. Roboty odebrano 22.12.2017 r.

Ścieżka - I Eta...
Ścieżka - I Etap Ścieżka - I Etap
Ścieżka - I Eta...
Ścieżka - I Etap Ścieżka - I Etap
Ścieżka - I Eta...
Ścieżka - I Etap Ścieżka - I Etap
Ścieżka - I Eta...
Ścieżka - I Etap Ścieżka - I Etap
Ścieżka - I Eta...
Ścieżka - I Etap Ścieżka - I Etap
Ścieżka - I Eta...
Ścieżka - I Etap Ścieżka - I Etap
Ścieżka - I Eta...
Ścieżka - I Etap Ścieżka - I Etap
Ścieżka - I Eta...
Ścieżka - I Etap Ścieżka - I Etap
Ścieżka - I Eta...
Ścieżka - I Etap Ścieżka - I Etap
Ścieżka - I Eta...
Ścieżka - I Etap Ścieżka - I Etap
Ścieżka - I Eta...
Ścieżka - I Etap Ścieżka - I Etap

Etap II obejmował trasę z Teofilowa do Inowłodza, o długości 4467,80 mb, a jego koszt wyniósł 1.236.740,70 zł. Wykonawcą II etapu była firma „DROMED” Rospędek, Więckowski Sp. Jawna, z/s ul. Leśna 11, 26-300 Opoczno. Roboty odebrano 22.06.2018 r.

Ścieżka - II Et...
Ścieżka - II Etap Ścieżka - II Etap
Ścieżka - II Et...
Ścieżka - II Etap Ścieżka - II Etap
Ścieżka - II Et...
Ścieżka - II Etap Ścieżka - II Etap
Ścieżka - II Et...
Ścieżka - II Etap Ścieżka - II Etap
Ścieżka - II Et...
Ścieżka - II Etap Ścieżka - II Etap
Ścieżka - II Et...
Ścieżka - II Etap Ścieżka - II Etap
Ścieżka - II Et...
Ścieżka - II Etap Ścieżka - II Etap
Ścieżka - II Et...
Ścieżka - II Etap Ścieżka - II Etap

Pin It