Funkcję Sekretarza Gminy

Inowłódz pełni Renata Dąbrowicz

Kontakt: tel.  (44) 710-12-33

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zakres kompetencji i obowiązków Sekratarza Gminy: 

1)  nadzorowanie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego oraz wszelkiego rodzaju informacji o charakterze publicznym poprzez publikacje w BIP,

2)   opracowywanie i przygotowywanie do druku biuletynu samorządu gminnego,

3)    nadzorowanie organizacji gminnych imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych (festyny, dożynki, konkursy),

4)    nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał, zarządzeń, postanowień oraz decyzji,

5)  opracowywanie projektów Zarządzeń w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania urzędu oraz występowanie z inicjatywą zmian,

6)   nadzór nad przestrzeganiem prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniach administracyjnych powadzonych prez urząd,

7)    nadzór nad działaniami mającymi na celu pozyskiwanie środków finansowych na zadania gminy,

8)    prowadzenie kontroli zarządczej,

9)    zastępstwo Wojta w razie jego nieobecności we wszystkich sprawach, o ile Wójt nie zarządzi inaczej

10)  wykonywanie funkcji upoważnionego do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy samorządowego,

11) wykonywanie innych zadań na polecenie i z upoważnienia Wójta, w granicach udzielonych upoważnień,

12) podpisywanie dokumentów oraz składanie oświadczeń woli w przypadku nieobecności Wójta, zgodnie z udzielonym upoważnieniem,