Rada Gminy Inowłódz (kadencja 2018-2023)

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

   

Bilska Jolanta

Radna,

Drużdż Monika

Radna,

Gawęda Piotr

Radny, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Kamiński Piotr

Radny, Przewodniczący Komisji Przestrzennego Zagospodarowania  Gminy, Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Korzeniewska Ewa

Radna, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Inowłódz

Krotosz Piotr

Radny, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Leszczyński Marek

Radny, Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej

Łon Arkadiusz

Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Małek Małgorzata

Radna,

Niemiec Zbigniew

Radny, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych

Olas Mirosława

Radna, 

Pawłowski Robert 

Radny, Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Rodakowski Roman

Radny, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Rozwadowski Sławomir

Radny,

Wilkowiecki Janusz

Radny.

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

wtorek od godz. 15.30 do 17.00

 Nazwisko i imię

   Pełniona funkcja 

Bilska Jolanta

Radna,

Chachuła Wacław

Radny, Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Gawęda Piotr

Radny,

Kamiński Piotr Radny, Przewodniczący Komisji Przestrzennego Zagospodarowania  Gminy,Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Korzeniewska Ewa

Radna, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Krotosz Piotr

Radny, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Leszczyński Marek

Radny, Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej

Łon Arkadiusz

Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Niemiec Zbigniew

Radny, 

Olas Mirosława

Radna, 

Pawłowski Robert 

Radny, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Rodakowski Roman

Radny, 

Rozwadowski Sławomir

 

Radny, 

Wilkowiecki Janusz

Radny.

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy środa od godz. 15.30 do 17.00