Radni naszej gminy działają w kilku komisjach, których celem jest nadzór nad prawidłowością działania organów samorządowych w ważnych dla naszych mieszkańców dziedzinach. Komisje zajmują się sprawami zarówno finansowymi i gospodarczymi jak również, problemamiu oświaty, zdrowia, kultury, sportu i innymi.

 

Skład komisji w VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Komisja Rewizyja:

Łon Arkadiusz - Przewodniczący Komisji,
Dróżdż Monika - Członek,
Niemiec Zbigniew - Członek,
Rozwadowski Sławomir - Członek,
Wilkowiecki Janusz - Członek;

 

Komisja Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej:

Leszczyński Marek - Przewodniczący Komisji,
Gawęda Piotr - Członek,
Kamiński piotr - Członek,
Pawłowski Robert - Członek;

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu:  

Rodakowski Roman - Przewodniczący Komisji,
Bilska Jolanta - Członek,
Korzeniewska Ewa - Członek,
Krotosz Piotr - Członek,
Olas Mirosława - Członek,
Wilkowiecki Janusz - CZłonek;

 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych: 

Niemiec Zbigniew - Przewodniczący Komisji,
Drużdż Monika - Członek,
Gawęda Piotr - Członek,
Olas Mirosława - Członek;

 

Komisja Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska: 

Kamiński Piotr - Przewodniczący Komisji,
Korzeniewska Ewa - Członek,
Leszczyński Marek - Członek,

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Krotosz Piotr - Przewodniczący Komisji,
Bilska Jolanta - Członek,
Łon Arkadiusz - Członek,
Rodakowski Roman - Członek,
Rozwadowski Sławomir - Członek.